A politikát, és azon belül a pártpolitikát, valamint a politikai elképzeléseket éltető, megalapozó ideológiák összességét jelentős változások, átalakulások jellemezték az elmúlt évtizedekben. E változások helyenként olyan intenzitással, hevességgel mentek végbe, hogy hovatovább egyfajta globális politikai minek nevezzelek játéknak lehetünk a szemtanúi hazai és nemzetközi méretekben egyaránt - az eligazodásban segítséget kínáló politológus társadalom legnagyobb örömére.

A hagyományos, klasszikus ideológiai tömörülések polarizálódtak, különböző iskolákká szakadoztak szét, avagy a régiek „romjain” új mozgalmak alakultak ki, jöttek létre. A létező politikai pártokon belül – szinte mindenütt – új platformok születtek. Gondoljunk csak a volt szocialista országok egykori állampártjainak szétesésére, majd ezt követő regenerálódására és újjászerveződésére. Ezzel ellentétes irányú fejlődésnek lehettünk szemtanúi Dél-Európában, ahol a kisebb, vagy az egykori meghatározó pártalakzatok koncentrálódása ment (és megy ma is) végbe. A – helyenként – jelentős tartalmi változásokat tovább színesítik (vagy éppen bonyolítják) az egyes országok egymástól eltérő politikai és kulturális adottságai, és hagyományai. Ennek megfelelően a konkrét tartalmi változásokat az érintett politikai pártok a legkülönbözőbb jelzőkkel próbálják „eladni”, avagy a társadalomban érvényesíttetni: így beszélhetünk az adott politikai metamorfózisok kapcsán például modern-, reform-, új-, progresszív vagy éppen zöld irányultságról, illetve törekvésekről.

Kétségtelen, hogy az elmúlt tíz-tizenöt év legizgalmasabb tartalmi változását – politikai innovációját – a zöld témák megjelenése és folyamatos felértékelődése, valamint ezzel párhuzamosan az ökomozgalmak megerősödése, és a Zöld Pártok térnyerése hozta. Mára ez a „politikai (ki)zöldülés” oly méreteket kezdett ölteni, hogy azt, még pontosabban: az azzal járó politikai következményeket immár egyetlen klasszikus politikai formáció sem nézheti ölbe tett kézzel.
 
(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)