A zöldpolitikai gondolatok és nézetrendszer alakítása, formálása kapcsán mindeddig csak a politikai pártokról beszéltünk, mint a döntéshozói rendszer „belső” szereplőiről. Mellettük azonban nem téveszthetjük szem elől a politikai akaratformálás úgynevezett „külső szereplőit” sem, akik esetenként nem kevesebb befolyásolási lehetőséggel, politikaformáló erővel rendelkeznek. Az alábbi fejezetben tekintsük át ezért azt a döntéshozói környezetet, pontosabban e környezet kulcsszereplőit, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a zöldpolitikai stratégiák megfogalmazásához, kialakításához és megvalósításához, s akiknek nem kevesebb érdekük fűződik egy-egy zöldpolitikai kezdeményezés megvalósításához (meghiúsításához), mint maguknak a politikai pártoknak.      

Agytrösztöknek, vagy angol nevükön Think Tank-nek azokat a szervezeteket, csoportokat, intézeteket és/vagy vállalkozásokat nevezzük, amelyek kifejezetten a politika, a politikai döntéshozók számára adnak tanácsokat, dolgoznak ki megoldási javaslatokat, stratégiai koncepciókat. Az agytrösztök működési területe ugyanúgy átfogja az általános politikai-stratégiai, gazdasági, tudományos vagy technológiai kérdéseket, mint az igen konkrét ipar-, hadászati vagy üzleti fejlesztési területeket. Léteznek for-profit és non-profit agytrösztök, azaz nyereség érdekeltek és nem nyereség érdekeltek; vannak kormányzati és kifejezetten üzleti agytrösztök, miképpen az alapítók között találhatunk lobbi csoportokat, önálló üzleti köröket, vagy nem is ritkán kormányzati hivatalokat is. Az agytrösztök végezhetnek kutatási és fejlesztési tevékenységet, avagy munkájuk szorítkozhat csak a tanácsadói, illetve konzultánsi tevékenységre; s munkamódszerüket tekintve dolgozhatnak a háttérben, miképpen a választási kampányok reflektorfényében is.
 
(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)