A zöld konzervativizmus – a legegyszerűbben fogalmazva – magatartásforma  és politikai beállítottság. Egy olyan magatartásról beszélünk, amely cselekvés- és értékrend orientált: a környezeti problémák megoldását egy meghatározott és felvállalt világnézet talaján állva közelítjük meg, a fenntartható fejlődés elveit és célkitűzéseit pedig nemcsak a politikai eszmerendszer szerves részének tekintjük, hanem azoknak elsőbbséget is kívánunk biztosítani a célkonfliktusok esetén. Politikai beállítottságról pedig azért beszélhetünk, mert a nem is olyan távoli jövőben a zöldkonzervatív jelzővel illetett gondolatvilág vagy az azt hirdető politikus ugyanolyan megszokott politikai jelenséggé válik a politikai közélet porondján, mint történt ez a nemzeti liberális, a kereszténydemokrata, avagy a keresztény-szocialista politikusokkal és az általuk képviselt politikai üzenetekkel.

A zöld konzervativizmus, mint a konzervatív politikai eszmerendszer egyik vonulatának, ha tetszik iskolájának célja, hogy az emberi élet kiteljesedése érdekében gondoskodjon a társadalmi lét alapjául szolgáló ökológiai rendszerek fennmaradásáról, a környezeti megújulás politikai, gazdasági és társadalmi feltételeinek hosszú távú védelméről, összességében a fenntartható környezet-használat és - gazdasági fejlődés helyi és globális léptékű megteremtéséről.

A  „zöld konzervativizmus”, mint kifejezés, már önmagában is „komoly” újdonság értékkel bír, noha az önmagában semmiféle forradalmi változást nem generált. Éppen ellenkezőleg: a környezet védelme, a természeti értékek megtartása és megóvása, tehát a „zöld ügyek” kezelése, komoly hagyományokra tekinthet vissza a konzervatív politikai pártok munkájában és programalkotó tevékenységében. A kezdetek az ideológiai alapok lerakásáig nyúlnak vissza, hiszen Edmund Burke (1729-1797), a modern konzervativizmus megalapítója maga is nagy természetvédő volt. Egyik legtöbbet idézett gondolata, mely szerint „a társadalom a múlt, a jelen és a jövő generációi közötti partnerség”[1] – még a mai környezetvédő mozgalmak számára is aktualitással bír.
 
(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)

[1] Az angol eredetiben: „Society is a partnership among past, present and future generations”