A hazai zöld gazdaság kialakításához, kiépítéséhez vezető tíz „lépcsőfok” az alábbi feladatokat foglalja magában:

  1. Zöld gazdaság megszervezéséhez vezető első lépés a politikai akarat. E nélkül minden kezdeményezés csak torzó marad.
  2. Az állami szerepvállalásból adódó költségvetési támogatás csak kiegészítő finanszírozást jelenthet, alapvetően az uniós társfinanszírozás önrész megteremtéséhez; következésképpen a zöld gazdaság megszervezését döntően a szabad piaci források felhasználásával kell finanszírozni, amelyek még a pénzügyi válság idején is nyereséges befektetési célnak minősítik a zöldipari beruházásokat.
  3. Intézményi átalakítások elengedhetetlenül szükségesek. A jelenlegi hazai közigazgatási rendszer inkább gátolja, mintsem segíti a változások elindítását.
  4. A rendelkezésünkre álló példák hatásosan mutatják, milyen pozitív éghajlatvédelmi, gazdaságélénkítési és foglalkoztatáspolitikai hatásokat érhetünk el a zöld gazdaság hazai megszervezésével.
  5. A zöld gazdaság kiépítése nyomán megnő az ország energiafüggetlensége, javul külkereskedelmi mérlege és környezeti állapota, s ezáltal életminőségünk is pozitívan változik.
  6. A világ és Európa gyors ütemben hozzáfogott a zöld gazdaság kiépítéséhez, a sor rajtunk van - ha lemaradunk, növekvő függőségünk a fosszilis gazdaságtól hamarosan komoly versenyhátrányt, és további gazdasági visszaesést okozhat.
  7. Az innovációval készségek-, és a hazai innovációs rendszerek javítása és fejlesztése alapvető követelmény. E rendszerek nélkül a hazai találmányok hasznosítása továbbra is nehézkes és eredménytelen marad.
  8. A zöld-infrastruktúra hazai kiépítése és folyamatos fejlesztése önérdek, miképpen a finanszírozás bővítéséhez szükséges szabad piaci tőkealapok és pénzügyi források bevonása is.
  9. A zöld gazdaság oktatási és a szakképzési rendszerének kiépítése sürgető feladat, nélküle a hazai vállalkozások ki fognak szorulni a hazai zöld piacról. A szakképzést regionális (Kárpát-medence) méretekben kell megszervezni, amely értelemszerűen a regionális piacszerzést is megkönnyíti.
  10. Saját szemléletünknek is meg kell változnia, s ezért mindnyájan felelősek vagyunk a zöld gazdaság megszervezésének sikeréért. A politikai közéletnek azonban még nagyobb a felelőssége: jó példát kell mutatnia.

 
(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)