Környezeti és fenntarthatósági problémáink jelentős része az energia előállításából és felhasználásából származik. Ennek több mint a 40 százalékát az emberek közvetlenül fogyasztják el lakásaik fűtésére és világítására, berendezéseik és közlekedési eszközeik üzemeltetésére. A közvetett energiafogyasztás sem alacsony, gondoljunk csak a tömegközlekedésre, a hulladékkezelésre, a közvilágításra, a városi infrastruktúrák fenntartására és üzemeltetésére.

A földön lakó 6,7 milliárd ember fele már ma városokban él. Ráadásul minél „fejlettebb” vagy úgymond civilizáltabb egy társadalom, úgy növekszik ez az arány. Ezért az önkormányzatok (és vezető tisztségviselőinek) szerepe óriási a helyi energiaellátás lehetőségeinek feltérképezésében, illetve az energiafelhasználás lehetőségeinek csökkentésében – egyszóval a zöldipar lakossági és közületi vetületeinek feltérképezésében.

És ez a felelősség csak tovább fog nőni, gondoljunk csak a fentebb már tárgyalt szakmai közmegegyezésre, miszerint a jövő a decentralizált/autonóm energia-előállításé és felhasználásé. Egy ország energiaellátási biztonságát nem a nagy központosított energiaellátó-rendszerek tudják leghatékonyabban szavatolni, hanem a decentralizált, intelligens hálózatba (smart grid) kapcsolt rendszerek. Márpedig a decentralizált rendszerek esetében az önkormányzatok szerepe és érdekeltsége nyilvánvaló. Ezt a folyamatot erősíti az a tapasztalat is, hogy az elmúlt években a folyamatosan dráguló energiahordozók árát egyre többen nem tudják kifizetni, vagy ha mégis, akkor a magasabb ár egyre nagyobb részt hasít ki a háztartási költségvetésből. A lakásaikban didergő emberek ellátása komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Manapság egyre több városházán kénytelenek ismerkedni egy új fogalommal: az energiaszegénységgel.[1]
 
(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)

[1] Az energiaszegénység definíciója sokféle, az angol definíció szerint (energy poverty) az a háztartás, ahol az abban lakók (család) összkeresetének a 10 százalékát meghaladja az energiaszámla.