Abban feltehetően egyetértünk, hogy a megváltozott feladatrendszer és az új típusú kihívások miatt, új, az eddigiektől eltérő zöldkormányzati stratégiára van szükségünk. Főképp akkor, ha úgy kívánjuk teljesíteni a gazdasági és jóléti növekedéssel kapcsolatos társadalmi igényeket, hogy eközben eleget akarunk tenni a fenntartható növekedés elvárásainak is, s ezzel párhuzamosan nem csak csökkenteni akarjuk a környezetet érő stressz-hatásokat, hanem maximálisan növelni a biológiai sokszínűséget is.

Megítélésünk szerint az eredményes szerkezetátalakítási és működésfejlesztési stratégiának nemcsak egyszerűnek kell lennie, hanem alkalmaznia kell a már jól bevált, máshol is sikeresen hasznosított módszereket és eszközöket. A kedvező adaptációnak ugyanakkor figyelembe kell vennie a hazai - nem ritkán igen sajátos - körülményeket és feltételeket is. Miután az eredményes és költséghatékony környezet-, illetve zöldpolitikát folytató országok világszerte a hatékony végrehajtásban érdekeltek, ismerkedjünk meg az általuk már bevezetett, gyakorlatban is kipróbált zöldkormányzási, irányítási módszer, a A „3G Modell”, avagy egy új kormányzati zöld struktúra körvonalai; legfontosabb jellemzőivel.[1]

(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)

[1] A „3G Modell” egy származtatott kifejezés az angol Good Green Governance szavak, vagyis a Jó Zöld Kormányzás kezdőbetűiből használt kedvelt rövidítés. Az eredeti kifejezés a Good Governance, amely a közügyeknek közintézmények és a közszolgáltatások általi hatékony szolgálatát, a közvagyonával való gondos gazdálkodást jelenti. Az IMF 1996-ban alkalmazta elsőként ezt a kifejezést fejlesztéspolitikájában a korrupt és a közpénzeket pazarló államok számára elérendő célként. Azóta a kifejezés önálló életre kelt és már a fejlett országok is használják közigazgatásuk megreformálásakor, mint egyfajta ideál típust, maximát. Az ENSZ által használt megközelítésben egy olyan kormányzás értünk alatta, amely konszenzus orientált, részvételi, jogállami, hatékony, elszámoltatható, átlátható, felelős, pártatlan és méltányos.