A zöldpolitika  valamely politikai közösség mindazon politikai-gazdaságpolitikai elképzeléseinek és törvénykezési szándékainak, illetve konkrét gyakorlati intézkedéseinek összessége, amelyek egy adott időperióduson belül a globális környezeti problémák meghaladására irányulnak a helyi, a regionális és a nemzetközi feltételek figyelembe vétele mellett. A zöldpolitika a politikai hatalomgyakorlás önálló területe. Alapfeladata azon eszköz-, szabályzó- és feltételrendszer felépítése, illetve működésének irányítása, amely lehetővé teszi a társadalom minél gyorsabb és zökkenőmentes áttérését a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő gazdálkodási, életvezetési viszonyokra. Ezt a kétlépcsős (egymásba „csúszó) társadalmi programot nevezzük röviden

   1. a zöld gazdaság megteremtésének,
   2. amelyet a fekete gazdaság átállítása, zöld gazdaságba történő átvezetése követ.

 A zöldpolitika ebben az értelemben meghaladja a környezetpolitika eddig hatályos tartalmi lehatárolását, mi több, jelentősen bővíti annak ható- és mozgásterét, mert védelmi funkcióinak eddig hagyományosan horizontális irányultságát (természet- és környezetvédelem) vertikális irányokkal bővíti (klímavédelem és a természeti kincsek – köztük a fosszilis energiahordozók – gyorsuló kiaknázásának visszafogása, hasznosítási hatékonyságának növelése); a greenovációs (innovatív zöld) termékek, technológiai eljárások kifejlesztésével és ipari léptékű alkalmazásával, továbbá új piacszervezési módszerek bevezetésével a gazdaságpolitikai irányítás aktív eszközévé válik (hasonlóan az iparpolitikához, a közlekedés-, vagy a pénz- és valutapolitikához); a greenovációs termékek tömeges fogyasztásának – és ezzel párhuzamosan e szükségletek fedezésére irányuló ipari termelés és szolgáltatás – fokozásával nemcsak jelentős (pozitív) költségvetési hatások érhetők el, hanem a jövedelmek újraelosztásának olyan új módszerei, formái alakíthatók ki, amelyek mindeddig csak a szociális- és/vagy az adópolitika keretein belül voltak elképzelhetőek.

 
 
(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)