Miután ezt a könyvet – remélhetőleg - nem csak a „bennfentesek” olvassák, akik már mindent tudnak a környezetvédelemről, az ökológiáról és a zöld gazdaságról, hanem azok is, akik csak most ismerkednek a „zöld világgal”, ez a fejezet elsősorban az ő tájékoztatásukat szolgálja. A következőkben azokkal a fogalmakkal szeretnénk részletesen foglalkozni, amelyek nemcsak e könyv, hanem szélesebb értelemben a „zöld világ” tartópilléreit alkotják. Természetesen mindazok „felmentést kapnak” e fejezet olvasása alól, akik úgy érzik, gondolják, hogy már mindet tudnak és ismernek a zöld fogalmak összefüggéseiről.

Előjáróban azonban még egy gyors vallomás (magyarázat) mindazok számára, akik e fejezet mellett döntöttek: a könyvben olyan fogalmakat is használunk, amelyek - legalábbis az írás pillanatában – még nem rendelkeznek egyértelmű definícióval, mindenki által elfogadott interpretációval, legfeljebb csak közmegegyezéses használattal. Az okok igen egyszerűek: e kifejezések egyfelől „vadonat újak”, nemritkán hazai avagy idegen (többnyire angolszász) nyelvi lelemények, másfelől a kérdéses fogalom lehetséges meghatározása ma még olyannyira sokszínű, hogy lehetetlen az egyértelmű hozzárendelés. Gondoljunk csak az Internet hőskorszakára, a kilencvenes évek elejére: ki tudta volna akkor megmondani, hogy mit takar a „szörfözés” fogalma, vagy mire jó egy „HomePage”, illetve mihez kezdjünk egy e-mail-el.

 
(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)