A természetvédelem az élőlények, természetes életközösségek, élőhelyek, a természetes és természet közeli területek, valamint a természeti táj (ide értve az élettelen természeti értékek is) megőrzésére, védelmére és hosszú távú fenntartására hivatott társadalmi (illetve nem ritkán gazdasági formában végzett szolgáltatói) tevékenység.

A természetvédelem középpontjában a bioszféra, mint rendszer [1] áll, és elsősorban a természeti területekre, továbbá a vadon élő fajokra összpontosít. A természetvédelem célja a bioszféra állapotának, működőképességének és sokféleségének, az úgynevezett biodiverzitás megőrzése, valamint ezzel összefüggésben az élőhelyek és a természeti táj károsodásainak megelőzése, mérséklése vagy elhárítása.

A mai értelemben vett természetvédelmi tevékenységről csupán a XIX. század második felétől beszélhetünk. Ekkor jöttek létre az első természetvédelmi programok és törvények, továbbá ekkor indulnak be (kb. 1870-től kezdve) a köz, vagyis az alattvalók (választók) számára létesített séta- és nemzeti parkok, állatkertek, arborétumok kialakítása.[2] Ezekről részletesebben majd a 4.2. fejezetben esik szó. A környezet- és természetvédő aktivisták javaslatára 1970. április 22.-én tartották meg az Egyesült Államokban az első Föld Napja rendezvényt. A média nagy segítséget nyújtott az esemény népszerűsítéséhez, s ennek köszönhetően Amerika-szerte közel 20 millió ember vett részt a különböző rendezvényeken, felvonulásokon, és tiltakozott a környezet romlása ellen. A modern környezetvédelmi, természetvédelmi mozgalmak megjelenését ettől a naptól számítják.[3] Időközben teljes joggal beszélhetünk a természetvédelmi ipar, illetve természetvédelmi szolgáltatások létezéséről is. Ilyen ipari-, szolgáltatási tevékenység például a természetjáró turizmus – a nemzetközi terminológiával élve – azaz az out-door vagy adventure-ipar, és a hozzá tartozó infrastruktúra kiépítése; ilyen például az amerikai Zöldút (Greenway) vagy az Európai Zöld Öv (Green Belt) rendszere.

Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)

[1] A bioszféra Földünk kőzetburkának, vízburkának, levegőburkának azon része, ahol élet van, ahol a biológiai folyamatok végbe mennek.

[2] 1872-ben nyitják meg a világ első nemzeti parkját, a Yellowstone Nemzeti Parkot. Ma már közel 2000 nemzeti park és rezervátum szerepel az ENSZ nyilvántartásában.

[3] A Föld Napja és a későbbiekben létrehozott Környezetvédelmi Világnap között egyfajta munkamegosztás alakult ki. Az előbbi a természetvédelemre koncentrál, és fő szervezői inkább társadalmi szervezetek, az utóbbin a környezetvédelem a fő téma, és szervezésében inkább a kormányzati intézmények vesznek részt