A média hatalmáról, „térteremtő erejéről” értekezve megkerülhetetlen az immár 100 éves múltra visszatekinthető kommunikációs médium: a (mozi), avagy a játékfilm. A film képi megjelenítő erejével, sztárkultuszával, hétköznapjainkat behálózó mítoszteremtő erejével felbecsülhetetlen hatást gyakorolt és gyakorol ma is gondolkodásmódunkra. A játék- és dokumentumfilmek kontinensnyi tömegekhez közvetítik az alkotók gondolatait, formálják az adott helyzetekről alkotott véleményünket, mutatnak (és rögzítenek) százmilliók által másolt viselkedésmintákat.

Tény és való, hogy a zöld témák, azaz a természet megőrzése és a környezetvédelem gondolatai nem tartoztak a korai filmgyártás kedvenc témái közé. Talán a legelső igazi klasszikus „zöld” tematikus film a Nanuk, az Eszkimó című film (Nanook of the North - 1922) volt, amely Nanukot és családja életét mutatta be a kívülállók számára. Ezt követően a természetfilmek domináltak, néha megrendezésre került egy-két katasztrófa film, de a zöld témák lényegében érdektelenek maradtak, amelyen még a géntechnológiával foglalkozó Jurassic Parc (1993) fenomenális sikere sem tudott változtatni.

Itt azonban egy pillanatra kitérőt kell tennünk, és feltétlenül utalnunk kell arra a tényre, hogy a természet szépségeit az egyes európai országok sajátos lehetőségeik és adottságaik alapján próbálták lefordítani filmes nyelvre. Így például a természetfilmek kategóriájában feltétlenül meg kell említenünk Homoki Nagy István 1953-ban készült alkotását, a Velencei Nagydíjjal jutalmazott „Gyöngyvirágtól lombhullásig”című filmet, amely drámai egységbe foglalja a Dunatáj változatos növényvilágának, a Szekszárd és a Baja között elterülő Gemenci ártéri rezervátum kis és nagy vadjainak, hasznos és kártékony madarainak életét. Bár a film megszokott, hétköznapi jelenségeket mutat be, ám azokat – lényegében elsőként a dokumentumfilmek világában – nagyító alá helyezte, és a szakértő szemével láttatva bevezeti a külső szemlélőt a természet lüktető, újra meg újra meginduló életének megismerésébe. A filmről nem véletlenül állították hazai és külföldi méltatói, hogy mérföldkövet jelentett a természetfilmes produkciók elkészítésében.
 
(Részlet. A fejezet teljes terjedelemben a könyvben olvasható)